Bezpieczny Kraków

Animowany film promocyjno-informacyjny

KLIENT

Miasto Kraków

ZAKRES PRAC

scenariusz, storyboard, animacja 2D

DATA

2018

Urząd Miasta Krakowa zaprosił nas do przygotowania kilkuminutowego filmu promocyjnego o charakterze informacyjnym, dotyczącego programu Bezpieczny Kraków. Wyzwaniem była konieczność połączenia w jednej animacji kilku, zdawałoby się dość odległych tematów, takich jak: bezpieczny Kraków, bezpieczna przestrzeń, bezpieczna szkoła, ruch drogowy i ratownictwo medyczne, przy zachowaniu logicznego układu informacji. Klient oczekiwał także nowatorskiego podejścia do tematu oraz szybkiej realizacji zadania.

photo

Ze względu na krótki termin realizacji animacji konieczne było dobre przygotowanie się do produkcji. Rozpoczęliśmy od prac nad scenariuszem. Zdecydowaliśmy się na poprowadzenie opowieści przy pomocy jednego głównego bohatera – krakusa Andrzeja, który wykorzystywał wiedzę na temat bezpieczeństwa, zdobytą podczas szkoleń i warsztatów, w codziennym życiu. Pomagał w czasie nagłych wypadków, uspokajał sąsiadów i znajomych, dawał przykład, edukował. Z założenia jego historia kierowana była do osób dorosłych, ale miała zawierać także elementy humorystyczne. I właśnie na to postawiliśmy podczas przygotowywania storyboardów – zabawę słowem, ciekawe skojarzenia i skróty myślowe. Gotowa, zrealizowana przez nas animacja, była wykorzystywana na stronie programu oraz w mediach społecznościowych klienta.

photo
play